Göm menyn

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen, VA

I verkställande avdelningen arbetar nämndordförande Håkan Örman,  LinTek-representant Nils Hartvig, utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Elin Önstorp, studievägledare Robert Nordman, studievägledare Anna Klippinger, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Mia Göransson och Claudia Schmid.

Programplanegrupper

Grupperna arbetar främst med detaljfrågor runt de olika utbildningsprogrammen.

PPG1 (Y, Yi, MED, Mat, FyN)

Gruppen består av ordförande Håkan Örman, Martin Enqvist, Urban Forsberg, Lars Alexandersson, 4 studentrepresentanter samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Elin Önstorp, studievägledare Anna Klippinger, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Mia Göransson och Claudia Schmid.

PPG2 ED

Gruppen består av ordförande Magnus Karlsson, Ole Pedersen, Isak Engquist, Kjell Karsson, Adriana Serban, 2 studentrepresentanter samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Claudia Schmid.

PPG3 DI/EL

Programplangruppen samarbetar med DM-nämnden. EF representeras av Håkan Örman, Michael Josefsson, Håkan Johansson, en studentrepresentant, utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Mia Göransson och Claudia Schmid.

 

Grupperna uppmuntras att vid behov adjungera ytterligare personer.

Kontakt

Utbildningsledare
Torun Berlind
torun.berlind@liu.se

Nämndordförande
Håkan Örman
hakan.orman@liu.se

Nämndsamordnare
Mia Göransson
mia.goransson@liu.se
Claudia Schmid
claudia.schmid@liu.se

Studievägledare
Elin Önstorp (Y, Yi)

Robert Nordman (ED)

Anna Klippinger (MED)

Lena-Lotta Sandborg (EL, FyN, Mat MFYS, MMAT)

studievagledare.ef@liu.se

 

övriga kontakter

Profil- och påbyggnadsansvariga

 

Programsidor för studenter

Elektronik (högskoleingenjör)
Elektronikdesign
Fysik och nanovetenskap
Matematik
Medicinsk teknik
Teknisk fysik och elektroteknik 
Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studieinformation
 


Sidansvarig: mia.maria.goransson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-06