Göm menyn

DM-nämndens ledamöter 2018-2020

 

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder

Inger Erlander Klein, ISY

Marco Kuhlmann, IDA

verksamheten

Jimmy Johansson, ITN

Per-Erik Forssén, ISY

verksamheten

Carl-Johan Casselgren, MAI

Mikael Nyström, IMT

verksamheten

Mikael Asplund, IDA

Simin Nadjm-Tehrani IDA

Rickard Armiento, IFM

Tobias Trofast, ITN

verksamheten

verksamheten

Fredrik Heintz, IDA

 

verksamheten

Jacob Wikner, ISY

 

verksamheten

Carin Ericsson, Saab

Henrik André-Jönsson, Ericsson

yrkeslivet

Niklas Lanzén, Combitech

Tova Linder, Sectra

yrkeslivet

Nina Sebring, Gaia System

Marie Skagerström, Technomedia

yrkeslivet

Nils Hartvig, LinTek

Ola Fornander

studenterna

Robert Sehlstedt

Johan Karlsson

studenterna

Emma Algotsson

Kalle Lindén

studenterna

Adjungerade

 

 

Daniel Keyvanpour

 

studenterna

Pia Løtvedt

Marcus Gladh

 

studenterna

studenterna

 

Samt
Nämndsamordnare Pia Craemer
Utbildningsledare Tea Nygren
Studievägledarna Siv Söderlund, Jeanette Sjöström, Lena-Lotta Sandborg 
och Robert Nordman

Kontakt

Utbildningsledare DM-nämnden
Tea Nygren
tea.nygren@liu.se

Nämndordförande
Inger Erlander Klein
inger.erlander.klein@liu.se

Nämndsamordnare
Pia Craemer
pia.craemer@liu.se

Studievägledare
Siv Söderlund (D)
Jeanette Sjöström (IT, U)
Robert Nordman (DAV, GDK, IP, MT)

Lena-Lotta Sandborg (DI)
studievagledare.dm@liu.se

 

Koordinator
Catharina Karlsson Foo
Catharina.karlsson.foo@liu.se

 

Programsidor för studenter

Datateknik (civilingenjör)
Datateknik (högskoleingenjör)
Grafisk design och kommunikation
Informationsteknologi
Innovativ programmering
Medieteknik
Mjukvaruteknik
Datavetenskap (master)
Computer Science (master)


Sidansvarig: pia.craemer@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 29 11:09:13 CET 2019