Göm menyn

Arbetsgrupper (DM)

Verkställande avdelningen, VA

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande, Inger Erlander Klein, LinTek-representant, utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare. Verkställande avdelningen har möte varannan till var tredje vecka och behandlar studentärenden och andra löpande ärenden.

 

Programplanegrupper, PPG

Grupperna arbetar främst med detaljfrågor runt de olika utbildningsprogrammen.

PPG D/U/CS/DAV

består av Inger Erlander Klein ordförande, Carl Johan Casselgren, Jimmy Johansson, Simin Nadjm-Tehrani, Jacob Wikner, Patrick Lambrix, Daniel Axehill, Ola Leifler, Niklas Carlsson, Mikael Olofsson samt tre studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Siv Söderlund, Jeanette Sjöström och nämndsamordnare Pia Craemer.

 

PPG IT

består av Mikael Asplund ordförande, Ola Leifler, Eva Blomqvist, Johan Thim, Marcus Bendtsen, Kaj Holmberg, Marcus Bendtsen, Maria Eidenskog, Magnus Johansson samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Siv Söderlund, Jeanette Sjöström och nämndsamordnare Pia Craemer.

 

PPG MT

består av Jimmy Johansson ordförande, Inger Erlander Klein, ISY (vakant), Aida Nordman, Stefan Gustavson, Camilla Forsell, Niklas Rönnberg, Karljohan Lundin Palmerius samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Pia Craemer.

 

PPG GDK

består av Tomas Törnqvist ordförande, Christina Grundström, Gary Svensson, Tobias Trofast, Mattias Arvola, Maria Thunborg samt två studentrepresentanter, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Pia Craemer.

 

PPG IP

består av Inger Erlander Klein, Annika Silvervarg, Anders Fröberg, Klas Arvidsson samt en studentrepresentant, utbildningsledare Tea Nygren, studievägledare Robert Nordman och nämndsamordnare Pia Craemer. 

 

PPG DI/EL

består av Inger Erlander Klein, Håkan Örman, Michael Josefsson, Håkan Johansson, Torbjörn Jonsson samt en studentrepresentant och utbildningsledare Tea Nygren och Torun Berlind, studievägledare Lena-Lotta Sandborg och nämndsamordnare Mia Göransson/Pia Craemer.

Kontakt

Utbildningsledare DM-nämnden
Tea Nygren
tea.nygren@liu.se

Nämndordförande
Inger Erlander Klein
inger.erlander.klein@liu.se

Nämndsamordnare
Pia Craemer
pia.craemer@liu.se

Studievägledare
Siv Söderlund (D)
Jeanette Sjöström (IT, U)
Robert Nordman (CS, DAV, GDK, IP, MT)

Lena-Lotta Sandborg (DI)
studievagledare.dm@liu.se

 

Koordinator
Catharina Karlsson Foo
Catharina.karlsson.foo@liu.se

 

Programsidor för studenter

Datateknik (civilingenjör)
Datateknik (högskoleingenjör)
Grafisk design och kommunikation
Informationsteknologi
Innovativ programmering
Medieteknik
Mjukvaruteknik
Datavetenskap (master)
Computer Science (master)


Sidansvarig: pia.craemer@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-13