Göm menyn

Anställningsnämnden vid Tekniska högskolan

Tekniska högskolans anställningsnämnd bereder och på fakultetsstyrelsens vägnar lämnar förslag på beslut om:

  • anställningar som professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, adjungerade lärare och gästlärare inom Tekniska högskolans verksamhetsområde
  • ansökningar om befordran
  • anställningsprofil för anställningar som universitetsadjunkt

Anställningsnämnden bereder och beslutar också om antagning som docent vid Tekniska högskolan.

Anställningsnämnden arbetar på delegation från tekniska fakultetens fakultetsstyrelse och arbetet regleras enligt särskilda riktlinjer för hela tillsättningsprocessen: från institutionens arbete med anställningsprofil på anställningen fram till rektors beslut om förordnande samt eventuellt överklagande.

 

Kontakt

Ordförande
Ulf Nilsson, tel 013-28 19 35
e-post: ulf.nilsson@liu.se

Handläggare/sekreterare
Christina Hammarstedt,
tel 013-28 15 28
e-post: christina.hammarstedt@liu.se

Handläggare/sekreterare
Sara Sethson,
tel 013-28 58 35
sara.sethson@liu.se

Besöksadress
Tekniska högskolans fakultetskansli,
Hus D, Ingång 31A.


Sidansvarig: christina.hammarstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-29