Göm menyn

LiTHs anställningsnämnd 2018-2020

Anställningsnämnden vid LiTH har fem ledamöter. Fakultetsstyrelsen utser fyra ledamöter och tre ersättare. En ledamot jämte ersättare utses av LinTek. Fakultetens dekan är normalt ordförande i nämnden. En företrädare för de fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt vid nämndens överläggningar. Prefekten vid respektive institution kallas till nämndens handläggning av aktuellt ärende.

Vid anställning av lärare med huvudsaklig tjänstgöring inom området för utbildningsvetenskap adjungeras en till tre ledamöter med personliga ersättare, vilka utses av styrelsen för utbildningsvetenskap.

 

Ledamöter

Företräder

Ulf Nilsson, dekan, ordförande

verksamheten

Anders Klarbring, professor

verksamheten

Karin Enander, vice ordförande

verksamheten

Jana Björn, professor

verksamheten

Ellen Forsberg, LinTek

studerande

Ersättare

Företräder

Jonas Löwgren, professor verksamheten
Maria Huge-Brodin, professor verksamheten
vakant verksamheten
Maja Andersson, LinTek                         studerande

     Facklig representant med närvaro- och yttranderätt:
     Marco Kuhlmann, biträdande professor

 

 

    Adjungerade ledamöter och ersättare från
    Utbildningsvetenskap

Ledamöter

Ersättare

Jörgen Nissen, dekan Utbildningsvetenskap Birgitta Plymouth, ISV
Per Simfors, IKK Annelie Holmberg, IKK
Ann-Sofi Wedin, IBL Per Andersson, IBL

 

 

      Koordinatorer och sekreterare
      Christina Hammarstedt
      Sara Sethson
 

 

Kontakt

Ordförande
Ulf Nilsson, tel 013-28 19 35
e-post: ulf.nilsson@liu.se

Handläggare/sekreterare
Christina Hammarstedt,
tel 013-28 15 28
e-post: christina.hammarstedt@liu.se

Handläggare/sekreterare
Sara Sethson,
tel 013-28 58 35
sara.sethson@liu.se

Besöksadress
Tekniska högskolans fakultetskansli,
Hus D, Ingång 31A.


Sidansvarig: christina.hammarstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-29