Göm menyn

Docentansökan

Antagning som docent vid Tekniska högskolan

Den som uppfyller de särskilda kraven på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kan ansöka om att bli antagen som docent vid Tekniska högskolan. Krav för antagning framgår av dokumentet Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan.
In English: Guidelines for the appointment of docents at the Faculty of Science and Engineering

 

Den sökande ska ha gått kursen Handledning av forskarstuderande eller ha dokumenterat motsvarande kompetens för att bli antagen som docent. Här finns information om den fakultetsspecifika delen av handledarutbildningen.

Beslut om antagning fattas av anställningsnämnden vid Tekniska högskolan efter att ansökan beretts av den docenturnämnd som utsetts, en nämnd för varje ansökan. I docenturnämnden ingår tre ledamöter: en permanent ordförande samt två ledamöter som utses för varje enskilt ärende. Förslagsställaren (ämnesföreträdare eller motsvarande) är adjungerad till nämnden.

Ansökan

Hur ansökan går till och hur beslutsprocessen ser ut efter ansökan framgår av bilagan till riktlinjerna: Docentansökan och beslutsprocessen
In English: Docent application and process

Använd gärna LiU:s CV-mall

Ansökan tillsammans med ett urval av dina publikationer skickas via e-mail till registrator@liu.se.

Ordförande i docentnämnden

Professor Torkel Glad, tel 28 13 08 (torkel.glad@liu.se)
 

Kontakt

Ordförande
Ulf Nilsson, tel 013-28 19 35
e-post: ulf.nilsson@liu.se

Handläggare/sekreterare
Christina Hammarstedt,
tel 013-28 15 28
e-post: christina.hammarstedt@liu.se

Besöksadress
Tekniska högskolans fakultetskansli,
Hus Origo, bv.


Sidansvarig: christina.hammarstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-26