Göm menyn

Plan för kvalitetssäkring

Tidplan för Tekniska högskolans utbildningsutvärderingar 2019-2024

 

*) Inklusive aktuella kandidatexamina

**) Inklusive aktuella kandidat- och masterexamina

***) Kan påverkas av UKÄ:s tidplan som f.n. bara sträcker sig till och med 2022

2019

Civilingenjör: Datateknik**

Civilingenjör: Informationsteknologi**

Civilingenjör: Teknisk fysik och elektroteknik**

Civilingenjör: Teknisk fysik och elektroteknik (int)**

Civilingenjör: Industriell ekonomi**

Civilingenjör: Industriell ekonomi (int)**

Civilingenjör: Kemisk biologi**

Civilingenjör: Teknisk biologi**

Civilingenjör: Maskinteknik**

Forskarutbildning: Maskinteknik (forts)

Forskarutbildning: Industriell ekonomi

Forskarutbildning: Elektro- och systemteknik

2020 Civilingenjör: Medieteknik**

Civilingenjör: Elektronikdesign**

Civilingenjör: Kommunikation, transport, samhälle**

Civilingenjör: Energi, miljö, management**

Fristående kurser

Masterprogram: Electronics engineering

Forskarutbildning: Kemi (UKÄ)

Forskarutbildning: Matematiska vetenskaper

Forskarutbildning: Visualisering och medieteknik

 

2021

Civilingenjör: Mjukvaruteknik**

Civilingenjör: Medicinsk teknik**

Civilingenjör: Design och produktutveckling**

Kandidatprogram: Grafisk design och kommunikation

Master’s programme: Biomedical engineering

Förutbildning: Basår Förutbildning: Asienår

Forskarutbildning: Kemi (forts)

Forskarutbildning: Materialvetenskap

Forskarutbildning: Medicinteknisk vetenskap

Forskarutbildning: Tillämpad fysik

 

2022

Master’s programme: Computer science

Master’s programme: Communication systems

Master’s programme: Material science and nano technology

Master’s programme: Industrial engineering and management

Master’s programme: Intelligent transport and logistics

Master’s programme: Applied ethology and animal biology

Master’s programme: Ecology and the environment

Master’s programme: Chemistry

Master’s programme: Aeronautical engineering

Master’s programme: Sustainable engineering and management

Master’s programme: Mechanical engineering

Master’s programme: Design

Masterprogram: Fysik och nanovetenskap

Masterprogram: Matematik

Masterprogram: Protein science

Forskarutbildning: Biologi

Forskarutbildning: Design

Forskarutbildning: Infrainformatik

Forskarutbildning: Teori och modellering inom naturvetenskap

 

2023***

Högskoleingenjör: Byggnadsteknik*

Högskoleingenjör: Datateknik

Högskoleingenjör: Elektronik*

Högskoleingenjör: Kemisk analysteknik*

Högskoleingenjör: Maskinteknik*

Kandidatprogram: Samhällets logistik

 

2024***

Kandidatprogram: Innovativ programmering

Kandidatprogram: Malmsten

Kandidatprogram: Fysik och nanovetenskap

Kandidatprogram: Matematik

Kandidatprogram: Flygtransport och logistik

Kandidatprogram: Biologi

Kandidatprogram: Kemi – molekylär design

Kandidatprogram: Kemisk biologi (gemensam ingång med KB civilingenjör)

Forskarutbildning: Datalogi

Forskarutbildning: Hållbara system

 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-04