Göm menyn

Välkommen till webbkursen genus och jämställdhetsmedveten undervisning för kursassistenter på LiTH

Dekanus Johan Ölvander"Alla ska känna sig välkomna"

Framtiden ställer oss inför enorma utmaningar. Det gäller områden som klimat, miljö och energi, hälsa, diagnos och vård samt säkerhet och riskhantering. För att möta dessa utmaningar behövs kompetens inom teknik och naturvetenskap. Och oavsett vilka argument man använder så kommer vi att behöva både män och kvinnor för att lösa problemen.

Att uppmärksamma genus och jämställdhet handlar om hur vi ser på varandra som människor. Som att manliga och kvinnliga studenter ska bemötas på samma sätt av lärare och andra studenter. Eller att undervisningen är upplagd så att den inte missgynnar studenter oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.

 

Vi som utbildar framtidens teknikutvecklare och problemlösare måste möta våra studenter på ett sätt så att alla studenter ska känna sig välkomna.

 

Johan Ölvander
Dekanus, LiTH

 

  Vidare till : Introduktion

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21