Göm menyn

Webbresurser

frågebanken vid kvinnohistoriska samlingarna vid GU http://www.ub.gu.se/kvinn/fragebank/

Bang - Feministisk kulturtidskrift http://www.bang.a.se/

Högskoleverket producerar en serie skrifter som sammanfattar genusrelaterad forskning inom vissa akademiska områden. I skrivande stund finns 13 skrifter och tyngdpunkten har hittills främst legat vid humaniora och sammhällsvetenskap. Nedan finner du klickbara länkar till dessa.

 

 

 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

vivian.vimarlund@liu.se


Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jun 13 08:39:16 CEST 2018