Göm menyn
Befattning Institution   Antal män Antal kvinnor
         
Adj universitetslektor IDA   2 2
Adjungerad professor IDA   2  
Amanuens IDA   12 3
Biträdande professor IDA   3  
Doktorand IDA   24 7
Forskningsassistent IDA   3  
Gästprofessor IDA   1  
Postdoktor IDA     1
Professor IDA   16 3
Professor emeritus IDA   3 1
Universitetsadjunkt IDA   14  
Universitetslektor IDA   11 4
         
Adj universitetsadjunkt IEI   3 4
Adj universitetslektor IEI   7 1
Adjungerad professor IEI   4 1
Amanuens IEI     2
Biträdande professor IEI   9 4
Biträdande universitetslektor IEI   2 5
Doktorand IEI   52 19
Forskningsassistent IEI   3  
Gästadjunt IEI     1
Gästlektor IEI   1  
Gästsprofessor       2
Postdoktor IEI   8 2
Professor IEI   25 4
Professor emeritus IEI   15  
Universitetsadjunkt IEI   17 8
Universitetslektor IEI   49 13
         
         
Adj universitetsadjunkt       1
Adj universitetslektor IFM   3 2
Adjungerad professor IFM   6  
Amanuens IFM   1 1
Biträdande professor IFM   7 5
Biträdande universitetslektor IFM   18 8
Doktorand IFM   64 27
Forskningsassistent IFM   2  
Gästprofessor IFM   5  
Postdoktor IFM   23 10
Professor IFM   30 8
Professor emeritus IFM   17 2
Universitetsadjunkt IFM   2 2
Universitetslektor IFM   45 13
         
Adj universitetslektor IMH   1  
Postdoktor IMH   1 1
         
Adj universitetslektor IMT   2 2
Biträdande universitetslektor IMT   3 1
Doktorand IMT   7 5
Gästprofessor IMT   1  
Postdoktor IMT   1  
Professor IMT   4 2
Professor emeritus IMT   3  
Universitetslektor IMT   6 1
         
Adj universitetsadjunkt ISY   2  
Adj universitetslektor ISY   6 1
Adjungerad professor ISY   2  
Amanuens ISY   2  
Biträdande professor ISY   4  
Biträdande universitetslektor ISY   5  
Doktorand ISY   42 9
Forskningsassistent ISY   1  
Gästlektor ISY   1  
Gästprofessor ISY   2  
Postdoktor ISY   9 2
Professor ISY   14  
Professor emeritus ISY   4  
Universitetsadjunkt ISY   3  
Universitetslektor ISY   15 2
         
Adj universitetslektor ITN   4  
Amanuens ITN   2  
Biträdande professor ITN   8  
Biträdande universitetslektor ITN   6 4
Doktorand ITN   39 21
Gästlektor       1
Gästprofessor ITN   3 1
Postdoktor ITN   5 4
Professor ITN   14 1
Professor emeritus ITN   2  
Universitetsadjunkt ITN   14 2
Universitetslektor ITN   38 7
         
Adjungerad professor MAI   1  
Amanuens MAI   6 2
Biträdande professor MAI   6 1
Biträdande universitetslektor MAI     1
Doktorand MAI   10 2
Gästprofessor MAI   2  
Professor MAI   8 2
Professor emeritus MAI   10  
Universitetsadjunkt MAI   4 2
Universiteslektor MAI   25 2

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

vivian.vimarlund@liu.se


Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-13