Göm menyn

Genusfrågor i grundutbildningen...

Vi vet att det känns svårt att få in ett tydligare genustänk i speciellt tekniska kurser som erbjuds studenterna. Genom att prata om teknisk forskningshistoria utifrån ett genusperspektiv så kan studenterna förstå hur kvinnors och mäns kunskap har värderats olika i historien vilket kan inspirera till reflektion över vår nutid.

Läs mer>>>

 

 

Bemötande och tydlighet i information är givetvis viktigt...

Jag tycker det är viktigt att bemöta alla studenter utifrån deras förutsättningar. Genusmedvetenhet är viktigt i den meningen att det är viktigt att vara medveten om att tjejer och killar t.ex. uttrycker sig olika och har olika självförtroende...

Läs mer>>>

 

 

Tekniska fakulteten har mognat i de här frågorna över de senaste åren...

Genusmedvetenhet är viktigt för alla som möter människor i sitt arbete, och särskilt för lärare som ju på flera sätt är auktoritetsfigurer...

Läs mer>>>

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21