Göm menyn

Reflektion

"Sedan innan har man haft med sig att tänka på sitt förhållandesätt mot olika kön och personer med funktionsnedsättningar. Men sådan information har endast lyckats täcka ämnet ytligt och har inte lyckats visa konkreta exempel på när och
hur situationer, när de uppstår, ska hanteras på rätt sätt. Denna kurs har hjälp en hel del med det, främst har kursen hjälpt mig att reagera mer än vad jag brukar när ”lika behandling” relaterade situationer uppstått.
"


"Jag tyckte att kursen var bra. Det var en bra blandning av problem och lösningar. Jag tror dock att det finns ett stort problem med dagens genusagenda, nämligen att det till stor del enbart är kvinnor som utmålas som offer, därav tror jag att många män väljer att distansera sig ifrån genuskunskap eftersom de inte känner att det är något som berör dem. Denna problematik genomsyrar även den här genuskursen, det finns inget exempel genom texterna där männen avses som den som får ta de negativa konsekvenserna. Jag tror inte det hade skadat att även nämna något som har negativa konsekvenser för männen, t.ex. lägre examensfrekvens och att i 7 av 9 ämnesområden så är det flest kvinnliga studenter."


"Jag har under min tid som assistent nu under de båda hösterminera vid varje labbtällfälle haft genusglasögonen på mig. Jag försökte att ändra mitt förhållandesätt att alltid ha genus i bakhuvudet och behandla alla lika under de pass jag ansvarade över."


"Jag har absolut haft användning av delar av kursmaterialet, främst texten om härskartekniker som verkligen fått mig att reflektera kring mitt eget beteende. Det kommer även göra att jag i fortsättningen lättare kan identifiera dessa och ha en grund att stå på för att veta hur dessa påverkar människor och vad man kan göra åt problemet. Om diskussion behöver tas är det lättare när jag har kunskaper om orsaker, följder och åtgärder."


"Jag har fått användning av kursmaterialet på så sätt att jag försökt att se allting genom ”genusglaögon” och att jag försökt både förhindra mina och andras fördomar när det gäller kön. Då det är svårt att förändra andras beteende så har jag försökt att vara kritiskt mot mig själv och se hur jag behandlar andra och försökt att se alla som individer och inte tillskriva dom egenskaper beroende på kön. Jag tycker att ju längre kursen lidit desto enklare är det att bedriva en bättre undervisning eftersom jag då har lärt känna individerna bättre, och variera undervisningen efter hur det passar dom som personer."


"Inte på ett direkt sätt dock så har man tänkt i andra banor när man har jobbat och faktiskt haft ett litet öga på detta med lika behandling. Finns det några situationer i mötet med studenterna som har varit problematiska? Det sker mycket sällan några speciella situationer som jag anser är problematiska, dock så hände det en gång att en student började gråta då det verkade vara väldigt mycket att göra i skolan och i allmänhet, detta var väldigt nytt för mig och jag hade inte en aning om hur man skulle reagera. Dock så verkade hennes kompisar trösta så jag drog mig bara tillbaka."


"Efter att ha gått igenom genuskursen tror jag att jag kommer vara mer uppmärksam under mina kommande mentorspass och över huvud taget min återstående studie- och yrkestid. Jag har också funderat på några händelser som jag kan koppla till uppmärksamhet om genus."


"Jag tycker att påminnelsen av de saker som kursmaterialet tar upp är bra. Det är både genus biten men även just herskarteknikerna är bra att bli påmind om så att de ligger färskt i minnet så att man enklare och fortare kan agera på sitt eget, men även andras, agerande. Personer som oftare än andra frågar om hjälp kan jag känna att jag inte har samma entusiasm när jag möter. Hur jag har hanterat de är att när jag blir medveten av detta så slänger jag medvetet på ett extra leende för att få mig i den stämning som jag vill vara när jag är assistent. Försöker klira mig själv och se på saken med nya ögon."


"Genus och lika villkor är viktiga frågor som det är bra att LiTH börjar belysa allt mer. Som kursassistent möter man ofta studenterna på ett närmre sätt än vad föreläsaren gör och därför har man ett stort ansvar i att behandla alla studenter lika. Vilka utmaningar man möter beror dock på vilken form av undervisning man bedriver."


"Jag känner inte att jag fått några konkreta tips som kan appliceras direkt på situationer jag blivit utsatt för men jag tror att min pedagogik har med denna kurs och kursen litteratur kunnat utvecklas för ett mer kritiskt och öppet tänk till genus och lika villkor. På basis av denna litteratur och kurs anser jag att Linköpings universitet kan bidra till en bättre och mer öppen utbildning med mer kritiskt sinne för genus och lika villkor. Jag tycker det är helt rätt i tiden att utbilda våra assistenter på Linköpings universitet för en undervisning som är mer genusmedveten och fokuserar mer på lika behandling."


"Så här i efterhand när snart hela höstterminen och kursen har gått så tror jag att kursmaterialet vi fick givet har haft ganska stor inverkan på hur man tänker i vissa situationer. Man har tänkt efter en extra gång eller tänkt direkt på de exempel situationer som i kursmaterialet. Exemplen var nog de som hade mest inverkan på mitt tankesätt."


"Genom kursen har jag sett att folk kan ta illa upp för saker som jag inte tidigare tänkt varit stötande. Jag har sett det som ett skämt eller i alla fall inte alls stötande. Det har kommit situationer där jag har tänk en gång innan jag sagt något för att få fram det rätt eller struntat i att säga överhuvudtaget för att dom kanske inte uppfattar det som en rolig grej."


"Jag tycker att det är bra att assistenterna ska träffas för att diskutera situationer som kan ha uppkommit i deras undervisning. Att det finns sådana tillfällen kommer öka medvetenheten om lika villkorsfrågorna. Det kan även vara ett tillfälle för assistenter att få hjälp med en situation som man behöver gå vidare med."


"Jag tyckte personligen att jag lärde mig saker både på kursen inför mentorskapet men även under det material jag läste i den pågående kursen. Några av sakerna jag tagit till mig och använt är bland annat att noga tänka igenom valda exempel man använder inför klassen, så att ämnena som berörs i exemplet är neutrala och inte alla baseras på tillexempel fotboll(som vi pratade om på lunchen). Eftersom gruppen jag undervisar är min nolle-klass har jag ju en helt annan relation till gruppen än andra mentorer har, då jag känner dem väldigt bra. Detta gör att mina genomgångar tenderar att bli lättsamma och jag lägger in lite små kommentarer och skämt under mina genomgångar, då har jag verkligen tänkt på att om det ska skämtas på någons bekostnad så ska det alltid vara på min bekostnad. Så summa summarum så är det jag lärt mig av de tips jag läst/fått inför och under mitt mentorskap väldigt mycket relaterat till attityd och uppförande."


Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

vivian.vimarlund@liu.se


Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jun 13 08:39:16 CEST 2018