Göm menyn

Tekniska fakulteten har mognat i de här frågorna över de senaste åren...

Genusmedvetenhet är viktigt för alla som möter människor i sitt arbete, och särskilt för lärare som ju på flera sätt är auktoritetsfigurer. Man kopplar lätt genusmedvetenhet till politiska frågor, men för mig handlar det snarare om hur vi möter människor och hur vi med ord och handlingar kan välja att begränsa eller stötta andra människor. Tekniska fakulteten har mognat i de här frågorna över de senaste åren. Vi har insett att man inte alltid kan integrera genusfrågor i innehållet, åtminstone inte lika naturligt som i andra ämnen. Istället får vi satsa på att jobba med genusmedvetenhet när det gäller hur vi organiserar utbildning.

Vi, och dä menar jag alla som arbetar med teknik och naturvetenskap, måste i grunden förändra vårt sätt att förhålla oss till värt ämne och den sociala praktik som vi byggt upp. Förändring måste komma inifrån, annars blir det bara något som folk gör utan att egentligen vilja. Det är viktigt att genusmedvetenhet (och även andra aspekter av lika villkor) upplevs som något som rör alla. Det blir lätt sä att man utser en person som "ansvarig" för den här typen av luddiga frågor, och då andas alla andra ut och tänker "jag behöver inte ta tag i det här". På sätt och vis måste dessa frågor avdramatiseras. Det ska inte behöva vara så himla svårt att tänka ett varv till på hur man pratar, hur man planerar och hur man handleder. Goda exempel, konkreta tips och mötesplatser mellan lärare är en bra grund för framtida förbättringar.

Peter Dalenius, universitetsadjunkt i datavetenskap

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21