Göm menyn

Könsfördelning på LiU:s anställda 2015

Avser heltidsekvivalent, anställningens omfattning/100%

Källa-. På tal om lika villkor vid Linköpings universitet, 2017

Filosofiska fakulteten          
Kategori       Kvinnor (%) Män (%)
Doktorander        63 37
Professorer        33 67
Universitetslektorer       54 46
           
Medicinska fakulteten          
Doktorander       64 36
Professorer       32 68
Universitetslektorer       73 27
           
Tekniska fakulteten          
Doktorander       30 70
Professorer       15 85
Universitetslektorer       18 82
           
Utbildningsvetenskap          
Doktorander       64 36
Professorer       33 67
Universitetslektorer       72 28

 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

vivian.vimarlund@liu.se


Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-13