Göm menyn

Introduktion

Varje höst kommer ungefär 2000 nya studenter till Tekniska Högskolan vid LiU. Under några år ska deras liv fyllas med studier, umgänge, fester och mycket annat.

Studenterna kan se fram emot en utbildning som kommer att ge dem både djupa och breda kunskaper inom olika ämnen, men också utveckla förmågor och färdigheter som rör ingenjörsmässighet, samverkan, kommunikation, entreprenörskap och ledarskap. Utbildningen ska även stärka deras medvetenhet och förhållningssätt när det gäller etiska frågor, hållbar utveckling samt frågor som rör genus och lika villkor.

På Tekniska fakulteten vid LiU är det därför viktigt att alla studenters kunskaper och synsätt tas till vara och utvecklas. Alla ska känna sig välkomna. Det kan du som kursassistent vara med och bidra till!

Vår förhoppning med den här kursen är att ge dig en grund att stå på för att förstå och hantera situationer och händelser du kan stöta på som kursassistent.

Översikt av kursen

Kursen innehåller 10 moduler. Varje modul innehåller ett antal kapitel vilka du kan nå via länkarna vid varje kapitelrubrik. Du kan fritt navigera mellan dessa olika moduler och kapitel, även om det rekommenderas att du går genom dem i ordning.

 

Modul 1 - Fakta och statistik

Modul 2 - Att vara kursassistent

2.1 Olika roller som assistent
2.2 Kursassistenters ansvar och förhållningssätt

Modul 3 - Genus i praktiken

3.1 Att bära genusglasögon
3.2 Att tänka på vid planering av laborationer, övningar mm.
3.3 Att tänka på vid salsundervisning
3.4 Checklista

Modul 4 - Beteenden att motarbeta

4.1 Osynliggörande
4.2 Påförande av skuld och skam
4.3 Förlöjligande
4.4 Undanhållande av information
4.5 Dubbelbestraffning
4.6 Sammanfattning: Motstrategier och bekräftartekniker

Modul 5 - Exempel från undervisningen

5.1 Exempel: Grabbighet
5.2 Exempel: Sexuell läggning
5.3 Exempel: Kränkning
5.4 Exempel: Drabbad assistent
5.5 Exempel: Kunskapsluckor

Modul 6 - Kursassistenters egna erfarenheter

6.1 Kursassistenters erfarenheter efter att ha genomgått kursen.
6.2 Råd från kursassistenter till kursassistenter
6.3 Vem får du stöd av? Ärendegång och kontaktpersoner
6.4 Några råd till dig som känner dig utsatt för kränkningar

Modul 7 - Reflektion

Modul 8 - Planering av genus och jämställdhetskurs

Gå vidare till Modul 1 >>>


 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21