Göm menyn

Bemötande och tydlighet i information är givetvis viktigt...

Jag tycker det är viktigt att bemöta alla studenter utifrån deras förutsättningar. Genusmedvetenhet är viktigt i den meningen att det är viktigt att vara medveten om att tjejer och killar t.ex. uttrycker sig olika och har olika självförtroende och upplevd kunskapsnivå.

Bemötande och tydlighet i information är givetvis viktigt även inom mitt område, reglerteknik. Jag tror lärare kontinuerligt behöver diskutera case inom inte bara genus utan även andra diskrimineringsgrunder. Dessutom behöver man förstås vara medveten om vilka lagar som gäller.

Inger Klein, lektor i reglerteknik

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21