Göm menyn

Helårsstudenter efter fakultet och kön 2015

 

        Kvinnor Män
Filosofiska fakulteten   3 467 2292
Utbildningsvetenskap   1803 684
Medicinska fakulteten   1973 722
Tekniska fakulteten     2098 4484
           
           
Totalt        9341 8091
           

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

vivian.vimarlund@liu.se


Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-15