Göm menyn

Böcker och artiklar

Böcker

Connell, R. W. (2008) Maskuliniteter. Daidalos.

Holmberg, K. (1999) Det kallas kärlek. Anamma.

Artiklar

Adamus et al (2009) Gender and E-Tutoring - A Concept for Gender Sensitive E-Tutor Training Programs

Bruestle et al (2009) Doing E-Learning/Doing Gender? Examining the Relationship between Students' Gender Concepts and E-learning Technology

Garland & Martin (2005) Do Gender and Learning Styles Play a Role in How Online Courses Should Be Designed?

George & Wood (2003) Promoting the Quality of Online Courses

Vimarlund V. (2007) Promoting Gender Sensitive Teaching at the Institute of Technology. Informatics Education Europe II Conference IEEII 2007. A Conference of the State of Informatics Education in Europe. Thesssaloniki, Greece. Proceedings of IEEII (pp 118–124) 28–30 November, 2007

 

 

 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

vivian.vimarlund@liu.se


Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jun 13 08:39:16 CEST 2018