Göm menyn

Genusfrågor spelar en stor roll i grundutbildningen 

Vi vet att det känns svårt att få in ett tydligare genustänk i speciellt tekniska kurser som erbjuds studenterna. Genom att prata om teknisk forskningshistoria utifrån ett genusperspektiv så kan studenterna förstå hur kvinnors och mäns kunskap har värderats olika i historien vilket kan inspirera till reflektion över vår nutid.

Exempel: "Vi nämner många män under den här kursen för att kvinnor inte hade samma möjlighet till att forska inom matematik och de som gjorde det inte fick samma erkännande och publicitet. Idag så finns det flera kvinnor som är aktiva och i framkanten av den här forskningen och genom att hjälpa och stötta varandra så kan våra kunskaper komplettera varandra och vi kan lära oss mer."

Satsningar på att lyfta kvinnor och inkludera dem genom hela grundutbildningen (både genom teoretiska exempel men även i fysisk form genom att anställa lika många kvinnor som män och öka antagningsstatistiken till 50/50) har samma resultat som att låta kvinnor i lågutbildade länder gå i skola överhuvudtaget. Det man ser på kvinnor som får möjligheten att utbilda sig är att det återinvesteras i samhället. Kvinnor visar generellt sätt mer ansvarstagande för gruppen än sin egna karriär vilket, genom att få fler kvinnor att vilja utbilda sig på högre nivå, kommer bli investeringar för våra forskningsgrupper och universitetsvärlden.

Idag finns det många samhällsnormer som gör att kvinnor inte alltid känner sig välkomna in i högre tekniska utbildningar och inte ser forskning inom tekniska områden som en möjlig karriärsväg. Att lyfta fram positiva exempel, problematisera tidigare och nuvarande synsätt på skillnader och likheter i män och kvinnors kompetens för teknik samt säkerställa att vägen uppåt inom universitetet är lika för båda könen kommer förhoppningsvis bidra till en jämnare könsfördelning inom teknikens alla områden och en mer heterogen grupp högutbildade personer i samhället. 

För att inkludera kvinnor i praktiken så måste vi börja med att inkludera kvinnor i teorin. Utbildning, och särskilt högre utbildning, har en stor möjlighet att forma vår framtida arbetsmarknad, vårt framtida arbetsliv och vårt framtida samhälle. Därför spelar genusfrågor i grundutbildningen en stor och viktig roll!"

Amanda Norberg, Lin Teks studiesocialt ansvarige

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21