Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Modul 8: Planering av genus och jämställdhetskurs

Pass 1 (1-2 h)

För godkänt på kursen krävs aktivt deltagande vid diskussioner, deltagande på alla kursmoment, samt godkänd reflektionsuppgift.

Till pass 2 – Gå igenom webkursen – Reflektera över innehållet i relation till din egen roll som mentor eller labbassistent.

 

Pass 2 (1-2 h) – ca 3 veckor efter pass 1

Dela in i grupper om 3-4 studenter per grupp.

Diskutera webkursens innehåll utifrån frågorna:

Vad har webkursen givit?

Vad var nytt?

Vad skulle ni vilja se?

Samla grupperna till gemensam diskussion kring svaren på frågorna. Alla ska vara aktiva i diskussionen.

Innan pass 3 – Gör reflektionsuppgift (dela ut eller skicka via mejl) som inlämnas senast 7 dagar innan pass 3  

Ta med reflektionsuppgiften till pass 3.

 

Pass 3 (1-2 h) – ca 3 veckor efter pass 2

Dela in i grupper om 3-4 studenter per grupp.

Diskutera era reflektionsuppgifter exempelvis utifrån frågorna:

Har du fått nya kunskaper från genuskursen? Vad?

Har genuskursen hjälpt till i din roll som kursassistent?

Är det någon speciell fråga som du vill ta upp?

Samla grupperna till gemensam diskussion kring svaren på frågorna. Alla ska vara aktiva i diskussionen.

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21