Göm menyn

Modul 7: Reflektion

Denna kurs försöker förmedla ett förhållningssätt snarare än instruera om vad som är "rätt" eller "fel". Vår förhoppning är att Du som kursassistent kan använda begrepp, idéer och konkreta fall för att nyansera Din erfarenhet och förståelse för genusmedveten undervisning.

Reflexionsuppgiften innehåller ett antal diskussionsfrågor som vi vill att du tar med dig under din tid som kursassistent.

 

Här nedan finner du ett antal diskussionsfrågor som du skriftlig ska reflektera kring. Du skickar dina personliga reflexioner skriftligt till kursledaren ca en vecka innan sista passet, där dessa ska diskuteras.

 

Uppgift

Mötet med studenterna; Reflektera över vem du själv är i mötet med studenterna

Reflektera med utgångspunkt i webbkursen och ditt eget arbete som kursassistent, samt eventuella tidigare erfarenheter, kring nedanstående punkter. Har du ej några egna erfarenheter av det aktuella ämnet, reflektera då kring ett scenario som skulle kunna uppkomma.

  1. Rollen som kursassistent (förebild, auktoritet, makt).
  2. Härskartekniker (osynliggörande, ta plats, undanhållande av information).
  3. Könsmönster, jargong och genus i grupperna (gruppernas sammansättning, interaktion mellan gruppmedlemmarna, i din relation till studenterna).
  4. Vilken roll genusperspektivet har för dig som kursassistent.
  5. Vilka tips skulle du vilja ge till framtida assistenter och varför?

Uppgiften ska vara minst en hel och max två A4-sidor, Times 12, enkelt radavstånd.

Skicka in uppgiften senast en vecka innan sista passet.
Ta också med en utskrift till det sista passet.

 

Gå vidare till Modul 8 >>>

 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21