Göm menyn

Modul 1. Fakta och statistik

På Tekniska högskolan vid Linköpings universitet finns det en ganska tydlig snedfördelning mellan könen. Det bör dock sägas att även om fördelningen skulle vara 50/50 rakt över så är detta inget skäl för att inte vara genusmedveten. Särbehandling på grund av genus kan uppstå i grupper även där det är balans mellan könen.

 

Statistik:

Könsfördelning bland olika befattningar vid Tekniska högskolan

Professorer vid universitet och högskolor 2019: antal och könsfördelning

Professorer inom naturvetenskap 2020

Antal antagna studenter på Tekniska högskolan, Linköpings universitet 2019


Könsfördelning bland olika befattningar vid Tekniska högskolan.

Befattning Kvinnor Män Summa 
2018-12-31     2018-12-31
Adj universitetslektor 10 27 37
Adj. bitr. professor 0 0 0
Adjungerad professor 1 18 19
Biträdande professor 11 44 55
Bitr. universitetslektor 21 39 60
Doktorand 95 246 341
Gästlektor 1 2 3
Gästprofessor 2 13 15
Professor 20 114 134
Professor emerita 4 0 4
Professor emeritus 0 55 55
Universitetslektor 44 181 225
Totalsumma 209 739 948
       
2019-12-31     2019-12-31
Adj universitetslektor 10 26 36
Adj. bitr. professor 0 1 1
Adjungerad professor 1 19 20
Biträdande professor 14 49 63
Bitr. universitetslektor 19 37 56
Doktorand 103 255 358
Gästlektor 1 0 1
Gästprofessor 3 16 19
Professor 20 115 135
Professor emerita 5 0 5
Professor emeritus 0 58 58
Universitetslektor 43 172 215
Totalsumma 219 748 967
       
2020-04-30     2020-04-30
Adj universitetslektor 9 26 35
Adj. bitr. professor 0 1 1
Adjungerad professor 2 18 20
Biträdande professor 12 50 62
Bitr. universitetslektor 19 38 57
Doktorand 106 245 351
Gästlektor 2 0 2
Gästprofessor 4 18 22
Professor 20 116 136
Professor emerita 5 0 5
Professor emeritus 0 56 56
Universitetslektor 44 173 217
Totalsumma 223 741 964

(Källa UKÄ; 2020)


Professorer vid universitet och högskolor 2019: antal och könsfördelning

  Kvinnor Män
Antal 1849 4704
Könsfördelning (%) 28,2 71,8

(Källa SCB; 2019)


Professorer och lektorer inom naturvetenskap 2020

Professorer:

Lärosäte Kvinnor Män
Linköpings universitet 16 112
KTH 25 122
Chalmers 11 100

Lektorer:

Lärosäte Kvinnor Män
Linköpings universitet 39 125
KTH 28 98
Chalmers 32 101

(Källa SCB; 2020)


Antal antagna studenter på Tekniska högskolan, Linköpings universitet 2019

Utbildningsprogram, HT 2019 Kvinnor Män
Industriell ekonomi 108 217
Civ. Ing. i datateknik 24 154
Civ. Ing. i maskinteknik 20 140
Civ. Ing. i informationsteknologi 7 26
Civ. Ing. i kemisk biologi 45 15
Civ. Ing. i teknisk biologi 22 12
Civ. Ing. i elektronikdesign 4 18
Civ. Ing. i medieteknik 21 54
Civ. Ing. i design och produktutveckling 55 61
Civ. Ing. i energi - miljö – management 65 46
Civ. Ing. i mjukvaruteknik 12 77
Civ. Ing. i medicinsk teknik 27 17
Högskoleingenjörsprogram i maskinteknik 7 92

(Källa UKÄ, 2019)

 

Gå vidare till Modul 2 >>>

 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21