Göm menyn

Vi för in genusperspektivet i våra utbildningar

 

Varje höst kommer ungefär 2000 nya studenter till Tekniska Högskolan vid LiU. Under några år ska deras liv fyllas med studier, umgänge, fester och mycket annat.

Studenterna kan se fram emot en utbildning som kommer att ge dem både djupa och breda kunskaper inom olika ämnen, men också utveckla förmågor och färdigheter som rör ingenjörsmässighet, samverkan, kommunikation, entreprenörskap och ledarskap. Utbildningen ska även stärka deras medvetenhet och förhållningssätt när det gäller etiska frågor, hållbar utveckling samt frågor som rör genus och lika villkor.

På Tekniska fakulteten vid LiU är det därför viktigt att alla studenters kunskaper och synsätt tas till vara och utvecklas. Alla ska känna sig välkomna. Det kan du som kursassistent vara med och bidra till!

Vår förhoppning med den här kursen är att ge dig en grund att stå på för att förstå och hantera situationer och händelser du kan stöta på som kursassistent.

 

Vidare till kursen >>


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-08