Göm menyn

Vägledning för hantering av kränkande behandling vid Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) har en demokratisk värdegrund som bygger på mänskliga rättigheter och allas lika värde. LiU ska präglas av en inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare och studenter behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas.

Ladda ner pdf:n här


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-22