Göm menyn

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten

maskinteknik
datalogi
robotar
organisk elektronik
bioinformatik
teorerisk fysik

Forskarutbildningen vid Tekniska högskolan (LiTH), LiU, syftar till att utbilda licentiater och doktorer med förmåga att självständigt bedriva forskning och utvecklingsarbete inom eller utom akademin samt att till gagn för samhälle och näringsliv skapa och sprida teknik- och naturvetenskaplig kunskap. Forskarutbildning ges inom en mängd teknikvetenskapliga områden, men även inom exempelvis fysik, kemi, biologi och ekonomi. Forskarutbildningen inom LiTH bedrivs vid 7 av universitetets 12 institutioner och ibland även inom ramen för någon av universitetets forskarskolor.

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen. Vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet blir man teknologie, filosofie eller ekonomie licentiat och/eller doktor. Vilket förled som används beror på programmet och innehållet i grundutbildningen och forskarutbildningsämnet och innehållet i avhandlingen. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige.

Vid tekniska högskolan finns 15 forskarutbildningsämnen.

 

 

 

 

LiTH gemensamt regelverk

Fakultetsstyrelsens delegation och instruktion till FUN

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Riktlinjer för det formella förfarandet vid disputation

Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH

Policy för antagning till licentiatexamen

Instruktion till prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom LiTH

Instruktion för forskarstudierektor

 

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2021

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 80

Antal aktiva doktorander: 505

Antal doktorsexamina: 78

Antal licentiatexamina: 18

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2022-2023

16 augusti 2022 - 16 juni 2023

 

Läsår 2021-2022

16 augusti 2021 - 17 juni 2022Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-18