Göm menyn

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten

maskinteknik
datalogi
robotar
organisk elektronik
bioinformatik
teorerisk fysik

Forskarutbildningen vid Tekniska högskolan (LiTH), LiU, syftar till att utbilda licentiater och doktorer med förmåga att självständigt bedriva forskning och utvecklingsarbete inom eller utom akademin samt att till gagn för samhälle och näringsliv skapa och sprida teknik- och naturvetenskaplig kunskap. Forskarutbildning ges inom en mängd teknikvetenskapliga områden, men även inom exempelvis fysik, kemi, biologi och ekonomi. Forskarutbildningen inom LiTH bedrivs vid 7 av universitetets 14 institutioner och ibland även inom ramen för någon av universitetets forskarskolor.

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen. Vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet blir man teknologie, filosofie eller ekonomie licentiat och/eller doktor. Vilket förled som används beror på programmet och innehållet i grundutbildningen och forskarutbildningsämnet och innehållet i avhandlingen. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige.

Vid tekniska högskolan finns 15 forskarutbildningsämnen.

 

 

 

 

LiTH gemensamt regelverk

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för framläggning av licentiatavhandling

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2018

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 101

Antal aktiva doktorander: 602

Antal doktorsexamina: 65

Antal licentiatexamina: 28

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2019-2020

16 augusti 2019 - 12 juni 2020

 

Läsår 2020-2021

16 augusti 2020 - 18 juni 2021Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-07