Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Appendix C: Docent

För att bli antagen som docent vid LiTH fordras normalt att man varit verksam som självständig forskare under minst tre år efter doktorsexamen. Sökanden ska bl.a. ha god översikt över forskning och forskningsproblem inom det egna ämnet samt förmåga att identifiera och formulera forskningsproblem.
Den vetenskapliga produktionen ska motsvara ungefär två doktorsavhandlingar av normal omfattning. Docenten ska ha god pedagogisk förmåga och erfarenhet. En docent får endast antas om det är till nytta för forskningen och utbildningen vid universitetet; därför krävs ett rekommendationsbrev från ämnesföreträdaren.
Ansökan om docentur ställs till Anställningsnämnden som utser en extern sakkunnig och en intern docenturnämnd. Ett obligatoriskt lärarprov ingår också i proceduren.
LiTHs fakultetsstyrelse har fattat beslut om ett policydokument för antagning till docent, se Lokala regelsamlingen.

 

Länk till fakultetsspecifika delen av kursen Handledning av forskarstuderande.


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-16