Göm menyn

Licentiatseminarium

Licentiatavhandlingen försvarats vid ett offentligt seminarium, vid vilket en betygsförrättare och opponent skall medverka. Dessa skall normalt ha doktorsexamen och minst en av dessa ska komma från annat lärosäte. Den som varit handledare för respondenten, eller som står i annat jävsförhållande (gentemot respondent och handledare), får inte vara betygsförrättare eller opponent. Läs vidare om jäv här.

En forskarstuderande som ämnar försvara sin licentiatavhandling anmäler detta till sin institution på blanketten Anmälan om licentiatseminarium  (pdf, doc) senast två månader före seminariet.

Blanketten Protokoll för licentiatseminarium (pdf, doc) (OBS! Denna handling diarieförs vid respektive institution).

Detta obligatoriska seminarium hålls under terminstid och ska annonseras senast tre veckor i förväg. Annonsering sker under terminstid.

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2018

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 101

Antal aktiva doktorander: 602

Antal doktorsexamina: 65

Antal licentiatexamina: 28

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2018-2019

16 augusti 2018 - 14 juni 2019

Läsår 2019-2020

16 augusti 2019 - 12 juni 2020Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-09