Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Institutioner och forskarskolor

Forskarutbildningen vid Tekniska högskolan bedrivs vid sju institutioner och vid ett antal forskarskolor. I första hand är forskarstudierektorerna kontaktpersoner till institutionerna. Här hittar du länkar till forskarutbildningssidorna vid respektive institution, namn och e-post till studierektorerna, samt information om forskarskolorna vid Tekniska högskolan.

 

Institutioner

Institutionen för datavetenskap, IDA

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI

Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM

Institutionen för medicinsk teknik, IMT

Institutionen för systemteknik, ISY

Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN

Matematiska institutionen, MAI

 

Forskarskolor
 

WASP forskarskola

Agora Materiae - Graduate School in Materials Physics

Graduate school CMIV

Energisystem

Forum Scientium

Forum Securitatis

Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens Didaktik, FontD

Forskarskola i tvärvetenskaplig matematik

National Graduate School in Computer Science (CUGS)

Forskarstudierektorer

 

Zebo Peng, IDA

Maria Björklund, IEI 

Iryna Yakymenko, IFM

Elin Nyman, IMT

Mark Vesterbacka, ISY

Anna Fredriksson, ITN

Axel Hultman, MAI


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-09