Göm menyn

Ledamöter i Forskarutbildningsnämnden 

2021-01-01-- 20214-01-31

Ledamot

 

Nicolette Lakemond, ordförande

 

Iryna Yakymenko, IFM

 

Arne Jönsson, IDA

 

Erik G. Larsson, ISY

 

Elin Nyman, IMT

 

Anna Fredriksson, ITN

 

Martin Singull, MAI

Ersättare

 

 

Kajsa Uvdal, IFM

Håkan Johansson, ISY

Pierangelo Dell'acqua, ITN

Patrik Thollander, IEI

 

 

 

Företrädare för forskarstuderande

Personliga ersättare

Magdalena Smeds

vakant

vakant

vakant

Övriga  

Margareta Johansson

samordnare/mötessekreterare

Maria Mitradjieva utbildningsledare och handläggare

 


 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-12