Göm menyn

Förslag till allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå för ämnen vid MAI

Beslutad allmän studieplan Förslag till allmän studieplan
   
Gemensam del av den allmänna studieplanen Gemensam del av den allmänna studieplanen
   
Beräkningsmatematik Beräkningsmatematik
Matematik Matematik
Matematisk statistik Matematisk statistik
Matematik med ämnesdidaktisk inriktning Matematik med ämnesdidaktisk inriktning
Optimeringslära Optimeringslära

Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-13