Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Forskningsetik 

"Forskningsetiken är föränderlig. När forskarna ställer nya frågor, använder nya metoder och arbetar med nya material aktualiseras nya forskningsetiska problem. Tidigt inriktades forskningsetiken på att förhindra att forskare, i vetenskapens namn, på olika sätt skulle kunna skada eller kränka patienter och försökspersoner. Detta var det övergripande syftet med Helsingforsdeklarationen.", God forskningssed, Vetenskapsrådet.

Forskningsetik och forskningsmoral är viktiga frågor och alla som börjar med forskning och forskarutbildning borde ha insikt och förståelse för dessa problem. Kursen i forskningsetik, som är obligatorisk för alla forskarstuderande vid Tekniska högskolan, behandlar bl a etiska koder och forskningsetik. Vi uppmuntrar både forskarstuderande och handledare att även ta del av informationen som finns under länkarna till höger.


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-15