Göm menyn

För doktorander

För dig, som är antagen till utbildning på forskarnivå inom tekniska högskolan vid Linköpings universitet, har vi samlat information som vi hoppas är av nytta till dig och din utbildning.

Att vara forskarstuderande är spännande, intressant, inspirerande och många gånger väldigt tufft. Man kan ha ansvar för flera olika arbetsuppgifter och det blir inte alltid lätt att planera undervisning, kurser och forskning som pågår samtidigt.

Om du inte hittar svar på dina frågor hör av dig till forskarstudierektorn på din institution eller till oss.

 

 

LiTH gemensamt regelverk

Fakultetsstyrelsens delegation och instruktion till FUN

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Riktlinjer för det formella förfarandet vid disputation

Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH

Policy för antagning till licentiatexamen

Instruktion till prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom LiTH

Instruktion för forskarstudierektor

 

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2020

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 77

Antal aktiva doktorander: 505

Antal doktorsexamina: 71

Antal licentiatexamina: 21

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2020-2021

16 augusti 2020 - 18 juni 2021

 

Läsår 2021-2022

16 augusti 2021 - 17 juni 2022


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-24