Göm menyn

För doktorander

För dig, som är antagen till utbildning på forskarnivå inom tekniska högskolan vid Linköpings universitet, har vi samlat information som vi hoppas är av nytta till dig och din utbildning.

Att vara forskarstuderande är spännande, intressant, inspirerande och många gånger väldigt tufft. Man kan ha ansvar för flera olika arbetsuppgifter och det blir inte alltid lätt att planera undervisning, kurser och forskning som pågår samtidigt.

Om du inte hittar svar på dina frågor hör av dig till forskarstudierektorn på din institution eller till oss.

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2018

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 101

Antal aktiva doktorander: 602

Antal doktorsexamina: 65

Antal licentiatexamina: 28

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2018-2019

16 augusti 2018 - 14 juni 2019

Läsår 2019-2020

16 augusti 2019 - 12 juni 2020


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-24