Göm menyn

Ansökan om tillgodoräknande

Tillgodoräknande av utbildningsmoment sker på ansökan av den forskarstuderande. Utbildningsmoment som är nödvändiga för att uppfylla den grundläggande- och särskilda behörigheten får dock inte tillgodoräknas. Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett (se nedan).

Beslut om tillgodoräknande av fakultetens obligatoriska utbildningsmoment fattas av Forskarutbildningsnämnden.

Beslut om tillgodoräknande av andra än fakultetens obligatoriska utbildningsmoment fattas av forskarstudierektorn vid institutionen. Beslut om avslag rörande begäran om tillgodoräknande får inte fattas av forskarstudierektorn, utan endast av Forskarutbildningsnämnden.

Läs mer om:

Tillgodoräknande av obligatoriskt utbildningsmoment på forskarnivå

Tillgodoräknande av övriga utbildningsmoment på forskarnivå

 

 

 

 

 

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2017

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 96

Antal aktiva doktorander: 596

Antal doktorsexamina: 85

Antal licentiatexamina: 25

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2018-2019

16 augusti 2018 - 14 juni 2019


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-13