Göm menyn

Ansökan om tillgodoräknande

Tillgodoräknande av utbildningsmoment sker på ansökan av den forskarstuderande. Utbildningsmoment som är nödvändiga för att uppfylla den grundläggande- och särskilda behörigheten får dock inte tillgodoräknas. Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett (se nedan).

Beslut om tillgodoräknande av fakultetens obligatoriska utbildningsmoment fattas av Forskarutbildningsnämnden.

Beslut om tillgodoräknande av andra än fakultetens obligatoriska utbildningsmoment fattas av forskarstudierektorn vid institutionen. Beslut om avslag rörande begäran om tillgodoräknande får inte fattas av forskarstudierektorn, utan endast av Forskarutbildningsnämnden.

Läs mer om:

Tillgodoräknande av obligatoriskt utbildningsmoment på forskarnivå

Tillgodoräknande av övriga utbildningsmoment på forskarnivå

 

 

 

 

 

 

 

LiTH gemensamt regelverk

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för framläggning av licentiatavhandling

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2018

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 101

Antal aktiva doktorander: 602

Antal doktorsexamina: 65

Antal licentiatexamina: 28

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2020-2021

16 augusti 2020 - 18 juni 2021

 

Läsår 2021-2020

16 augusti 2021 - 17 juni 2021


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-18