Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Ansökan om tillgodoräknande

Tillgodoräknande av utbildningsmoment sker på ansökan av den forskarstuderande. Utbildningsmoment som är nödvändiga för att uppfylla den grundläggande- och särskilda behörigheten får dock inte tillgodoräknas. Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett (se nedan).

Beslut om tillgodoräknande av fakultetens obligatoriska utbildningsmoment fattas av Forskarutbildningsnämnden.

Beslut om tillgodoräknande av andra än fakultetens obligatoriska utbildningsmoment fattas av forskarstudierektorn vid institutionen. Beslut om avslag rörande begäran om tillgodoräknande får inte fattas av forskarstudierektorn, utan endast av Forskarutbildningsnämnden.

Läs mer om:

Tillgodoräknande av obligatoriskt utbildningsmoment på forskarnivå

Tillgodoräknande av övriga utbildningsmoment på forskarnivå

 

 

 

 

 

 

 

LiTH gemensamt regelverk

Fakultetsstyrelsens delegation och instruktion till FUN

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Riktlinjer för det formella förfarandet vid disputation

Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH

Policy för antagning till licentiatexamen

Instruktion till prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom LiTH

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2021

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 80

Antal aktiva doktorander: 525

Antal doktorsexamina: 86

Antal licentiatexamina: 23

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2022-2023

16 augusti 2022 - 16 juni 2023

 

Läsår 2023-2024

16 augusti 2023 - 14 juni 2024


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-03