Göm menyn

Spikning 

 

Spikning är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en doktorsavhandling. Tre veckor före disputationen skall avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få en chans att läsa avhandlingen i förväg och sedan kunna opponera vid disputationen. Före spikningen ska dekanus godkänna den tryckta avhandlingen för spikning. Ett av de påskrivna exemplaren spikas på ekstocken utanför sal C2 i hus C (alt. biblioteket i Kåkenhus) senast tre veckor före disputationen och under terminstid. Avhandlingen distribueras till biblioteket och spikbladet (det lösa bladet) i avhandlingen publiceras på webben.

 

Må spikas!

I mycket god tid (helst minst tre veckor) före datum för spikning ska tid bokas med dekanus Ulf Nilsson för påskrift av avhandlingen ("Må spikas!"). Kontakta fakultetssamordnare Margareta Johansson, telefon 013-282398 för att boka tid.

Före spikning

  • Lämnas 10 exemplar (om avhandlingen publicerats på LiU E-Press) i annat fall 40 exemplar av avhandlingen till universitetsbibliotekets förvärvsavdelning (HumSam-biblioteket Hus D).  Kvitto ges på leveransen.
  • Lämnas 70 exemplar till institutionen. Kvitto ges på leveransen.
  • Hammare och spik hämtas på Tekniska fakultetskansliet (TFK), hus D, bv. (alt. prefekten på ITN). Kontaktperson på TFK är Maria Mitradjieva. Ha samtidigt med dig:
    • tre exemplar av avhandlingen.  Två skrivs på av dekanus: "Må spikas!". Ett av dem får du själv spika på ekstocken utanför sal C2 i hus C, alternativt i biblioteket i Kåkenhus. Be tryckeriet att borra hål i de två exemplar som ska användas för påskrift
    • kvitton från biblioteket och institutionen lämnas till Maria Mitradjieva.

Institutionen ansvarar för att lämna information om disputationen till universitetets Kalendarium.
 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2017

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 96

Antal aktiva doktorander: 596

Antal doktorsexamina: 85

Antal licentiatexamina: 25

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2018-2019

16 augusti 2018 - 14 juni 2019


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 13 15:21:00 CEST 2018