Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Spikning

Spikning är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en doktorsavhandling. Tre veckor före disputationen skall avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få en chans att läsa avhandlingen i förväg och sedan kunna opponera vid disputationen. Före spikningen ska dekanus godkänna den tryckta avhandlingen för spikning. Ett av de påskrivna exemplaren spikas på ekstocken utanför sal C2 i hus C (alt. biblioteket i Kåkenhus) senast tre veckor före disputationen och under terminstid. Avhandlingen distribueras till biblioteket och spikbladet (det lösa bladet) i avhandlingen publiceras på webben.

 

Må spikas!

I mycket god tid (helst minst tre veckor) före datum för spikning ska tid bokas med dekanus Johan Ölvander för påskrift av avhandlingen ("Må spikas!"). Kontakta fakultetssamordnare Margareta Johansson, telefon 013-282398 för att boka tid.

Före spikning

  • Lämnas 10 exemplar (om avhandlingen publicerats på LiU E-Press) i annat fall 40 exemplar av avhandlingen till universitetsbiblioteket (i disken vid något av våra tre universitetsbibliotek). Ett digitalt kvitto ges via e-post på leveransen.
  • Lämnas 70 exemplar till institutionen. Kvitto ges på leveransen.
  • Hammare och spik hämtas på Tekniska fakultetskansliet (TFK), hus D, bv. (alt. prefekten på ITN).
  • Till mötet med dekanus ha samtidigt med dig tre exemplar av avhandlingen (Be tryckeriet att borra hål i de två exemplar som ska användas för påskrift.)

Institutionen ansvarar för att lämna information om disputationen till universitetets Kalendarium.
 

 

LiTH gemensamt regelverk

Fakultetsstyrelsens delegation och instruktion till FUN

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Riktlinjer för det formella förfarandet vid disputation

Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH

Policy för antagning till licentiatexamen

Instruktion till prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom LiTH

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2021

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 80

Antal aktiva doktorander: 525

Antal doktorsexamina: 86

Antal licentiatexamina: 23

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2022-2023

16 augusti 2022 - 16 juni 2023

 

Läsår 2023-2024

16 augusti 2023 - 14 juni 2024


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-03