Göm menyn

Spikning

Spikning är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en doktorsavhandling. Tre veckor före disputationen skall avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få en chans att läsa avhandlingen i förväg och sedan kunna opponera vid disputationen. Före spikningen ska dekanus godkänna den tryckta avhandlingen för spikning. Ett av de påskrivna exemplaren spikas på ekstocken utanför sal C2 i hus C (alt. biblioteket i Kåkenhus) senast tre veckor före disputationen och under terminstid. Avhandlingen distribueras till biblioteket och spikbladet (det lösa bladet) i avhandlingen publiceras på webben.

 

Må spikas!

I mycket god tid (helst minst tre veckor) före datum för spikning ska tid bokas med dekanus Ulf Nilsson för påskrift av avhandlingen ("Må spikas!"). Kontakta fakultetssamordnare Margareta Johansson, telefon 013-282398 för att boka tid.

Före spikning

  • Lämnas 10 exemplar (om avhandlingen publicerats på LiU E-Press) i annat fall 40 exemplar av avhandlingen till universitetsbiblioteket (i disken vid något av våra tre universitetsbibliotek). Ett digitalt kvitto ges via e-post på leveransen.
  • Lämnas 70 exemplar till institutionen. Kvitto ges på leveransen.
  • Hammare och spik hämtas på Tekniska fakultetskansliet (TFK), hus D, bv. (alt. prefekten på ITN).
  • Till mötet med dekanus ha samtidigt med dig:
    • tre exemplar av avhandlingen (Be tryckeriet att borra hål i de två exemplar som ska användas för påskrift.), och
    • kvitton från institutionen.

Institutionen ansvarar för att lämna information om disputationen till universitetets Kalendarium.
 

 

LiTH gemensamt regelverk

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för framläggning av licentiatavhandling

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2018

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 101

Antal aktiva doktorander: 602

Antal doktorsexamina: 65

Antal licentiatexamina: 28

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2019-2020

16 augusti 2019 - 12 juni 2020

 

Läsår 2020-2021

16 augusti 2020 - 18 juni 2021


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-07