Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen är ett viktigt pedagogiskt instrument för effektivt bedriven utbildning. Den "... har stor betydelse för bl.a. doktorandens rättssäkerhet, eftersom den individuella studieplanen utgör en grund för att avgöra vilka rättigheter och skyldigheter doktoranden har i sin forskarutbildning." (HSV 2004)

Den är viktigt för dig och din utbildning, och du och dina handledare ska tillsammans och i samråd så snart som möjligt efter antagning till utbildning till forskarnivå utarbeta en individuell studieplan, det vill säga en plan för hela studiegången fram till avsedd examen.

Mer information om den individuella studieplanen hittar du i studiehandboken kap 5.3 Individuell studieplan   

Implementering

Individuell studieplan - blanketter

Under 2021 kommer att införas ett webbaserat ISP-system för hantering av doktoranders individuella studieplaner. Enligt rektorsbeslut ska LiU övergå från dagens olika ISP-mallar till ett gemensamt elektroniskt ISP-system (e-ISP).

Fr o m 1 april 2021 ska alla nyantagna doktorander använda eISP systemet för att skapa sin individuella studieplan. Övriga redan antagna doktoranders studieplaner för 2022 ska finnas skapade i eISP systemet senast 2021-12-31 och vara fastställda senast 2022-02-28.

 

LiTH gemensamt regelverk

Fakultetsstyrelsens delegation och instruktion till FUN

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Riktlinjer för det formella förfarandet vid disputation

Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH

Policy för antagning till licentiatexamen

Instruktion till prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom LiTH

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2021

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 80

Antal aktiva doktorander: 525

Antal doktorsexamina: 86

Antal licentiatexamina: 23

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2022-2023

16 augusti 2022 - 16 juni 2023

 

Läsår 2023-2024

16 augusti 2023 - 14 juni 2024


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-03