Göm menyn

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen är ett viktigt pedagogiskt instrument för effektivt bedriven utbildning. Den "... har stor betydelse för bl.a. doktorandens rättssäkerhet, eftersom den individuella studieplanen utgör en grund för att avgöra vilka rättigheter och skyldigheter doktoranden har i sin forskarutbildning." (HSV 2004)

Den är viktigt för dig och din utbildning, och du och dina handledare ska tillsammans och i samråd så snart som möjligt efter antagning till utbildning till forskarnivå utarbeta en individuell studieplan, det vill säga en plan för hela studiegången fram till avsedd examen.

Mer information om den individuella studieplanen hittar du i studiehandboken kap 5.3 Individuell studieplan

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2017

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 96

Antal aktiva doktorander: 596

Antal doktorsexamina: 85

Antal licentiatexamina: 25

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2018-2019

16 augusti 2018 - 14 juni 2019


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-13