Göm menyn

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen är ett viktigt pedagogiskt instrument för effektivt bedriven utbildning. Den "... har stor betydelse för bl.a. doktorandens rättssäkerhet, eftersom den individuella studieplanen utgör en grund för att avgöra vilka rättigheter och skyldigheter doktoranden har i sin forskarutbildning." (HSV 2004)

Den är viktigt för dig och din utbildning, och du och dina handledare ska tillsammans och i samråd så snart som möjligt efter antagning till utbildning till forskarnivå utarbeta en individuell studieplan, det vill säga en plan för hela studiegången fram till avsedd examen.

Mer information om den individuella studieplanen hittar du i studiehandboken kap 5.3 Individuell studieplan   

 

Individuell studieplan - blanketter

 

LiTH gemensamt regelverk

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för framläggning av licentiatavhandling

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2018

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 101

Antal aktiva doktorander: 602

Antal doktorsexamina: 65

Antal licentiatexamina: 28

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2020-2021

16 augusti 2020 - 18 juni 2021

 

Läsår 2021-2020

16 augusti 2021 - 17 juni 2021


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-18