Göm menyn

Förhandsgranskning av avhandlingar

Förhandsgranskning av avhandlingar är obligatorisk vid samtliga disputationer vid tekniska fakulteten från och med den 1 juli 2017. Granskningen utförs av ordinarie betygsnämndsledamöter på uppdrag av forskarutbildningsnämnden. Utlåtandena kommer bara gälla huruvida granskarna anser att avhandlingen håller sådan kvalitet att den kan läggas fram och försvaras vid en offentlig disputation, och är alltså ingen garanti för att avhandlingen och försvaret av denna kommer att godkännas.

Doktoranden förser samtliga ordinarie betygsnämndsledamöter med en elektroniska kopia av avhandlingen. Materialet skickas även till FUN (fun.lith@liu.se). Tänk på att opponenten också behöver avhandlingsmanuskriptet i god tid.

För mer information se Studiehandboken Kapitel 6.3 Doktorsexamen § 14 Förhandgranskning.

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2017

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 96

Antal aktiva doktorander: 596

Antal doktorsexamina: 85

Antal licentiatexamina: 25

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2018-2019

16 augusti 2018 - 14 juni 2019


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 13 15:21:00 CEST 2018