Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Examensbevis och akademiska högtider

Ansök om examen

När du fullgjort alla moment för licentiat- eller doktorsexamen kan du ansöka om examensbevis till Examensenheten. Examensbeviset utfärdas tvåspråkigt, på svenska och engelska.

Promotionshögtid

Du har möjlighet att delta i doktorspromotionen efter det att ditt examensbevis för doktorsexamen har utfärdats. Mer om vad promotionen innebär hittar du på Linköpings universitets sida om Akademiska högtider. Inbjudan sänds ut cirka tre månader före promotionen.
 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-30