Göm menyn

ForskarutbildningskursDoktorandkurser 

Avhandlingens omfattning, så som kursens omfattning anges i den allmänna studieplanen för ämnet. Gemensamma obligatoriska kursmoment för alla forskarstuderande finns beskrivna i studiehandboken kapitel 5.5 men även här.

Följande kursmoment är obligatoriska för alla doktorander:

1. Research Ethics, 2hp (obligatorisk för licentiat- och doktorsexamen; för alla doktorander antagna from 1 januari 2010)

2. Methodology of Science and Technology, 4hp (obligatorisk för licentiat- och doktorsexamen; för alla doktorander antagna from 1 januari 2010)

3. grundläggande pedagogisk kurs om minst 3 hp  för undervisande doktorander.

Tekniska fakulteten och Linköpings universitetet anordnar några gemensamma doktorandkurser. Antalet deltagare i en kurs kan vara begränsade i visa fall. Information om de kurser med kursplan och kurslitteratur finns till höger.

Doktorandkurser vid respektive institution kan du hitta på: IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI.

Du kan också hitta doktorandkurser i NORDTEKs kursdatabas

Gemensamma Kurser vid LiU

Lärande och kunskap (LoK)-ersätts av

Det akademiska lärarskapet (DAL), 6 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Gemensamma Kurser vid LiTH

 

Research Ethics, 2ECTS

Methodology of Science and Technology, 4 ECTS

MAI0008 Nonlinear optimization, equations and least squares, 9hp (MAI)

Entrepreneurship in Theory and Practice, 7,5 hp (IEI)

Neural Networks and Deep Learning, (IDA&ISY)

GPU-programmering

Tillämpade statistiska metoder (MAI)

Partial differential equations (MAI)

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-08