Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Doktorandkurser 

Avhandlingens omfattning, så som kursens omfattning anges i den allmänna studieplanen för ämnet. Gemensamma obligatoriska kursmoment för alla forskarstuderande finns beskrivna i studiehandboken kapitel 5.5 men även här.

1. Alla som antas till utbildning på forskarnivå från och med 1 januari 2010 ska genomgå av fakulteten beslutade kurser i vetenskapsteori, metodik och etik, eller motsvarande kurser.

Anmälan och kursinformation till den obligatoriska kursen "Fundamentals for PhD Studies in Science and Technology", 6 hp hittar du här.

2. grundläggande pedagogisk kurs om minst 3 hp  för undervisande doktorander.

Tekniska fakulteten och Linköpings universitetet anordnar några gemensamma doktorandkurser. Antalet deltagare i en kurs kan vara begränsade i visa fall. Information om de kurser med kursplan och kurslitteratur finns till höger.

Doktorandkurser vid respektive institution kan du hitta på: IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI.

Du kan också hitta doktorandkurser i NORDTEKs kursdatabas

Gemensamma Kurser vid LiU

Det akademiska lärarskapet (DAL)

Gemensamma Kurser vid LiTH

Doktorandkurser

Fundamentals for PhD Studies in Science and Engineering

 

 

 

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-26