Göm menyn

Doktorandkurser 

Avhandlingens omfattning, så som kursens omfattning anges i den allmänna studieplanen för ämnet. Gemensamma obligatoriska kursmoment för alla forskarstuderande finns beskrivna i studiehandboken kapitel 5.5 men även här.

1. Alla som antas till utbildning på forskarnivå från och med 1 januari 2010 ska genomgå av fakulteten beslutade kurser i vetenskapsteori, metodik och etik, eller motsvarande kurser.

Anmälan och kursinformation till den obligatoriska kursen "Fundamentals for PhD Studies in Science and Technology", 6 hp hittar du här.

2. grundläggande pedagogisk kurs om minst 3 hp  för undervisande doktorander.

Tekniska fakulteten och Linköpings universitetet anordnar några gemensamma doktorandkurser. Antalet deltagare i en kurs kan vara begränsade i visa fall. Information om de kurser med kursplan och kurslitteratur finns till höger.

Doktorandkurser vid respektive institution kan du hitta på: IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI.

Du kan också hitta doktorandkurser i NORDTEKs kursdatabas

Gemensamma Kurser vid LiU

Det akademiska lärarskapet (DAL)

Gemensamma Kurser vid LiTH

Doktorandkurser

Fundamentals for PhD Studies in Science and Engineering

 

 

 

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-26