Göm menyn

Doktorandkurser 

Avhandlingens omfattning, så som kursens omfattning anges i den allmänna studieplanen för ämnet. Gemensamma obligatoriska kursmoment för alla forskarstuderande finns beskrivna i studiehandboken kapitel 5.5 men även här.

1. Alla som antas till utbildning på forskarnivå från och med 1 januari 2010 ska genomgå av fakulteten beslutade kurser i vetenskapsteori, metodik och etik, eller motsvarande kurser om minst 6 högskolepoäng. Anmälan till de obligatoriska kurserna hittar du här.

2. grundläggande pedagogisk kurs om minst 3 hp  för undervisande doktorander.

Tekniska fakulteten och Linköpings universitetet anordnar några gemensamma doktorandkurser. Antalet deltagare i en kurs kan vara begränsade i visa fall. Information om de kurser med kursplan och kurslitteratur finns till höger.

Doktorandkurser vid respektive institution kan du hitta på: IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI.

Du kan också hitta doktorandkurser i NORDTEKs kursdatabas


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-22