Göm menyn

Research Ethics, 2hp

Alla doktorander vid LiTH ska genomgå av fakulteten beslutade kurser i vetenskapsteori, metodik och etik, eller motsvarande kurser om minst 6 högskolepoäng. Efter genomgångna kurser ska den doktoranden ha förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet, visat förmåga till intellektuell självständighet, vetenskaplig redlighet och förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, samt visat fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Om du vill anmäla dig till denna kurs kan du göra detta under länken "Anmälan" till vänster.

Gemensamma Kurser vid LiU

Det akademiska lärarskapet (DAL), 6 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Gemensamma Kurser vid LiTH

Doktorandkurser

 

 

 

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-25