Göm menyn

Research Ethics, 2hp

Alla doktorander vid LiTH ska genomgå av fakulteten beslutade kurser i vetenskapsteori, metodik och etik, eller motsvarande kurser om minst 6 högskolepoäng. Efter genomgångna kurser ska den doktoranden ha förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet, visat förmåga till intellektuell självständighet, vetenskaplig redlighet och förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, samt visat fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Om du vill anmäla dig till denna kurs kan du göra detta under länken "Anmälan" till vänster.

Gemensamma Kurser vid LiU

Det akademiska lärarskapet (DAL), 6 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

 

Gemensamma Kurser vid LiTH

Research Ethics, 2ECTS

Methodology of Science and Technology, 4 ECTS

MAI0008 Nonlinear optimization, equations and least squares, 9hp (MAI)

 

Entrepreneurship in Theory and Practice, 7.5hp (IEI)

Embrace your PhD and post-doc studies, 1,5 hp (IEI)

Interdisciplinary perspectives on technology and sustainable development, 6 hp

Tillämpade statistiska metoder (MAI)

 

 

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-18