Göm menyn

TFK006D Populärvetenskaplig framställning, 3 hp

Det blir allt viktigare att kunna presentera och förklara sin forskning.

Det här är en nyttig kurs som ger dig en beredskap att möta såväl samarbetande kollegor från andra discipliner som hårt sovrande forskningsfinansiärer, industrifolk och nyfikna journalister.

Forskning som är industrinära behöver förstås av fler än företagens ingenjörer för att resultaten ska få genomslag. Kanske är din forskning också så allmänt intressant att du blir kontaktad av en journalist?                

Kursledare är Monica Westman Svenselius, vetenskapsjournalist och redaktör på LiUs kommunikationsavdelning, men med ett mångårigt förflutet på tidningen NyTeknik. Retorikföreläsningen hålls av universitetsadjunkt Maria Thunborg, ISV.

Nästa

 

  • Undervisningsspråk: svenska
  • Lokal: på Campus Valla, lokal meddelas senare.
  • Kursstart: Nästa kursomgång: År 2018 (kursen ges vartannat läsår)
  • Schema: år 2018

måndag 24/9, 13-15,  Inledande föreläsning,

vecka 42 och 43, workshop

v 44 eller v 45 ,retorikföreläsning

v 45 och 46 andra workshop

v 48, typ måndag 26/11- avslutning

Lokal meddelas senare, men på Campus Valla

  • Mer information: monica.westman@liu.se, telefon 013 28 68 39.
  • Kursen riktar sig i första hand till forskarstuderande på Tekniska högskolan vid LiU. I mån av plats är även forskarstuderande från andra fakulteter välkomna att delta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Sep 06 11:29:33 CEST 2018