Göm menyn

Methodology of Science and Technology, 4hp

Alla doktorander vid LiTH ska genomgå av fakulteten beslutade kurser i vetenskapsteori, metodik och etik, eller motsvarande kurser om minst 6 högskolepoäng. Efter genomgångna kurser ska den doktoranden ha förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet, visat förmåga till intellektuell självständighet, vetenskaplig redlighet och förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, samt visat fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Om du vill anmäla dig till denna kurs kan du göra detta under länken "Anmälan" till vänster.


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-04