Göm menyn

Doktorandkurser 

Avhandlingens omfattning, så som kursens omfattning anges i den allmänna studieplanen för ämnet. Gemensamma obligatoriska kursmoment för alla forskarstuderande finns beskrivna i studiehandboken kapitel 5.5 men även här.

Följande kursmoment är obligatoriska:

  1. kurser i vetenskapsteori, metodik och etik om minst 6 hp (Observera att kurserna är obligatoriska för alla doktorander som tar ut licentiatexamen även om doktoranden är antagen till doktorsexamen.),
  2. grundläggande pedagogisk kurs om minst 3 hp  för undervisande doktorander.

Tekniska fakulteten och Linköpings universitetet anordnar några gemensamma doktorandkurser. Antalet deltagare i en kurs kan vara begränsade i visa fall. Information om de kurser med kursplan och kurslitteratur finns till höger.

Doktorandkurser vid respektive institution kan du hitta på: IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI.

Gemensamma Kurser vid LiU

Lärande och kunskap (LoK)-Grundläggande kurs i högskolepedagogik, 6 hp

Gemensamma Kurser vid LiTH

Scientific Methods and Research Practice, 6 hp

Populärvetenskaplig framställning, 3hp

Gemensamma Kurser vid LiTHs institutioner, 2015

MAI0008 Olinjär optimering, ekvationer och minsta kvadratmetoden, 9hp (MAI)

Intellectual Property as a Business Tool, 3hp (IEI)

Entreprenörskap i teori och praktik 7,5 hp (IEI)

MAI0098 Matrisanalys, 8 hp (MAI)


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-09