Göm menyn

Avhandling och tryckning

Doktorsavhandlingar publiceras i serien "Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations." Avhandlingens nummer i serien "No XXXX" följer efter seriens namn. Forskarutbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för utformning av avhandlingen, se kapitel 6 i Studiehandbok för forskarutbildning.

Tilldelning av avhandlingsnummer och ISBN

Avhandlingar publicerade vid Linköpings universitet tilldelas ett ISBN nummer och ett nummer i den avhandlingsserie som avhandlingen ingår i. Universitetsbiblioteket tilldelar dig numret i serien samt avhandlingens ISBN-nummer.

Tryckning

Ta kontakt med LiU-Tryck så tidigt som möjligt och planera så att din avhandling kommer att vara tryckt och klar i god tid - fyra veckor innan disputationen, inte mindre.

Universitetets målsättning är att alla avhandlingar ska publiceras elektroniskt på Linköping University Electronic Press (LiU E-Press).

Pressmeddelande

Journalisterna Åke Hjelm ake.hjelm@liu.se (naturvetenskap) och Monica Westman monica.westman@liu.se (teknik och ekonomi) ansvarar för pressmeddelanden, presskontrakter och forskningsinformation på LiU-webben och LiU Magasin.
 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-09