Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Avhandling och tryckning

Doktorsavhandlingar publiceras i serien "Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations." Avhandlingens nummer i serien "No XXXX" följer efter seriens namn. Forskarutbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för utformning av avhandlingen, se kapitel 6 i Studiehandbok för forskarutbildning.

Tilldelning av avhandlingsnummer och ISBN

Avhandlingar publicerade vid Linköpings universitet tilldelas ett ISBN nummer och ett nummer i den avhandlingsserie som avhandlingen ingår i. Universitetsbiblioteket tilldelar dig numret i serien samt avhandlingens ISBN-nummer.

Tryckning

Ta kontakt med LiU-Tryck så tidigt som möjligt och planera så att din avhandling kommer att vara tryckt och klar i god tid - fyra veckor innan disputationen, inte mindre.

Universitetets målsättning är att alla avhandlingar ska publiceras elektroniskt på Linköping University Electronic Press (LiU E-Press).

Pressmeddelande

Journalisterna Åke Hjelm ake.hjelm@liu.se (naturvetenskap) och Monica Westman monica.westman@liu.se (teknik och ekonomi) ansvarar för pressmeddelanden, presskontrakter och forskningsinformation på LiU-webben och LiU Magasin.
 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-09