Göm menyn

Avregistrering från studier på forskarnivå

En doktorand kan välja att avbryta sin utbildning på forskarnivå genom att lämna en skriftlig anmälan. Endast doktoranden själv kan anmäla avbrott från sina studier.

En doktorand kan alltid välja att avbryta sina studier i förtid, utan att ta ut examen. Ett sådant avbrott, eller avregistrering av utbildning på forskarnivå, ska alltid vara skriftlig och signerad av doktoranden samt diarieföras vid institutionen doktoranden bedriver sin forskarutbildning.

Efter ett avbrott är doktoranden inte längre antagen till utbildning på forskarnivå och har då inte rätt till varken utbildningsplatsen eller handledning. Därav följer att man inte heller kan inneha en doktorandanställning. Avbrottet kan med fördel anmälas via följande mall

Om det gäller avbrott i samband med byte av ämne finns rutin för detta vid respektive institution.

 

LiTH gemensamt regelverk

Fakultetsstyrelsens delegation och instruktion till FUN

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Riktlinjer för det formella förfarandet vid disputation

Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH

Policy för antagning till licentiatexamen

Instruktion till prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom LiTH

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2021

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 80

Antal aktiva doktorander: 525

Antal doktorsexamina: 86

Antal licentiatexamina: 23

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2022-2023

16 augusti 2022 - 16 juni 2023

 

Läsår 2023-2024

16 augusti 2023 - 14 juni 2024


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-03