Göm menyn

Handledning

Alla forskarstuderande ska ha minst två handledare och en av hand­ledarna ska utses till huvudhandledare.

Relationen mellan handledarna och doktorand skall utmärkas av respekt, ömsesidighet, en konstruktiv och kreativ anda samt tydlighet.
Handledarna skall vara tillgängliga för konstruktiva diskussioner och återkoppling enligt överenskommelse med doktoranden.
 

Om du som doktorand vill diskutera frågor kring handledning kan du i första hand vända dig till forskarstudierektorn på din institution, avdelningschefen, personal intendenten eller prefekten. Du kan också vända dig till utbildningsledaren för forskarutbildning vid tekniska fakulteten eller prodekanus för forskarutbildning.

Mer om handledning kan du läsa i studiehandboken kap 4. Handledning.

Vid tekniska högskolan gäller följande åtaganden för handledare respektive doktorander: Policy för handledning inom forskarutbildning vid tekniska fakulteten

 

Bra att veta:

LiTHs checklista inför disputation

 

LiTH gemensamt regelverk

 

Riktlinjer för framläggning av licentiatavhandling

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2020

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 77

Antal aktiva doktorander: 505

Antal doktorsexamina: 71

Antal licentiatexamina: 21

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2020-2021

16 augusti 2020 - 18 juni 2021

 

Läsår 2021-2022

16 augusti 2021 - 17 juni 2022


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-29