Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Handledning

Alla forskarstuderande ska ha minst två handledare och en av hand­ledarna ska utses till huvudhandledare.

Relationen mellan handledarna och doktorand skall utmärkas av respekt, ömsesidighet, en konstruktiv och kreativ anda samt tydlighet.
Handledarna skall vara tillgängliga för konstruktiva diskussioner och återkoppling enligt överenskommelse med doktoranden.
 

Om du som doktorand vill diskutera frågor kring handledning kan du i första hand vända dig till forskarstudierektorn på din institution, avdelningschefen, personal intendenten eller prefekten. Du kan också vända dig till utbildningsledaren för forskarutbildning vid tekniska fakulteten eller prodekanus för forskarutbildning.

Mer om handledning kan du läsa i studiehandboken kap 4. Handledning.

Vid tekniska högskolan gäller följande åtaganden för handledare respektive doktorander: Policy för handledning inom forskarutbildning vid tekniska fakulteten

 

Bra att veta:

LiTHs checklista inför disputation

 

LiTH gemensamt regelverk

Fakultetsstyrelsens delegation och instruktion till FUN

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Riktlinjer för det formella förfarandet vid disputation

Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH

Policy för antagning till licentiatexamen

Instruktion till prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom LiTH

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2021

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 80

Antal aktiva doktorander: 525

Antal doktorsexamina: 86

Antal licentiatexamina: 23

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2022-2023

16 augusti 2022 - 16 juni 2023

 

Läsår 2023-2024

16 augusti 2023 - 14 juni 2024


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-03