Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Studiehandbok och studieplaner

Studiehandboken för utbildning på forskarnivå beskriver utbildningens mål och syfte; regler om behörighet och antagning; studiefinansiering, ger riktlinjer för handledning, examination, obligatoriska prov i utbildningen, tillgodoräknande av kurser, individuella studieplaner. En individuell studieplan, det vill säga en plan för hela studiegången fram till avsedd examen, ska utarbetas av forskarstuderande, huvudhandledare och bihandledare, och fastställas av prefekten. Särskild behörighet för att kunna antas till resp. forskarutbildningsämne anges i de allmänna studieplanerna.

 

 

 

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-14