Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Behörighet och antagning

 

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ett forskarutbildningsämne krävs att den sökande har grundläggande behörighet och uppfyller den särskilda behörighet för det specifika forskarutbildningsämnet. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet hittar man i de allmänna studieplanerna som finns i studiehandboken

 

Antagning och financiering

Anställning som doktorand kan innehas enbart av den som antagits till utbildning på forskarnivå; alltså även av den som är antagen till licentiatexamen. Beslut om inrättande och tillsättning av anställning som doktorand tas av respektive institutionsstyrelse.  

Beslut att anta en studerande till forskarutbildning vid Tekniska högskolan fattas normalt av prefekten på institutionen på delegation av fakultetsstyrelsen. Vid Tekniska högskolan är anställning som doktorand det normala sättet att finansiera forskarstudierna.

Forskarstudierektorer

 

Zebo Peng, IDA

Maria Björklund, IEI 

Iryna Yakymenko, IFM

Elin Nyman, IMT

Mark Vesterbacka, ISY

Anna Fredriksson, ITN

Axel Hultman, MAI


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-09